а б в г д е ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Текст песни Haidakhandi - na mantram no yantram ( перевод, lyrics , слова)

Главная > Тексты > Haidakhandi > na mantram no yantram

Текст и перевод песни

Na mantram no yantram tadapi cha na jane stutimaho Na chavhanam dhyanam tadapi cha na jane stutikathah I Na Jane mudraste tadapi cha na jane vilapanam Param jane matastvadanusaranam kleshaharanam II 1 II

Vidheragyanen dravinavirhenalasataya Vidheyashakyatvattva charanyorya chyutirbhut I Tadetat kshantavyam janani sakaloddharini shive Kuputro jayet kwachidapi kumata na bhavti II 2 II

Prithivyam putraste janani vahavaha santi saralah Param tesham madhye viralataraloaham tava sutah I Madi yoayam tyagah samuchitamidam no taya Shive Kuputro kwachidapi kumata na bhavati II 3 II

Jaganmatarmatastava charanseva na rachita Na va duttam Devi dravinamapi bhooyastava maya I Tathapi tvam sneham mayi nirupam yatprakurushe Kuputro jayet kwachidapi kumata na bhavati II 4 II

Parittyakta Deva vividhavidhisewa kulataya Maya Panchasheeteradhikamapneete tu vayasi I Idani chenmatastava yadi kripa napi bhavata Niralambo lambodar janani kam yami sharanam II 5 II

Shwapako jalpako bhavti madhupako magira Niratanko ranko viharati chiram kotikanakaih I Tavaparne karne vishati manvarne phalamidam Janah ko janeete janani japaneeyam japvidhhau II 6 II

Chitabhasmalepo garalamashanam dikpatdharo Jatadhari kanthe bhujagapati hari Paushupatih I Kapali bhootesho bhajati Jagdeeshai ka padavin Bhavani tvatpanigrahan paripati phal midam II 7 II

Na mokshasyakancha bhavavibhavavancha cha na mey Na vigyanapeksha shashimukh sukheccha na punah I Atastvan sanyache janani jananam yatu mum vai Mridani Rudrani Shiv-Shiv Bhavaneeti japatah II 8 II

Naradhitasi vidhina vividhopachareh Kim rukshachintak pareirna kritam vachobhib I Shayme tvameva yadi kinchan maiyyanathe Dhatse kripamuchitalam param tavaiva II 9 II

Aapatsu magnah smaranam tvadeeyam Karomi Durge karunarna veshi I Naitaccha thatvam mum methah Kshudhartrisharta jananim smaranti II 10 II

Jagdamb vichitramatra kim Paripoorna karunaasti chenmayi I Aparadha parampara param Na hi mata samupekshate sutam II 11 II

Matsamah palaki nasti papaghni twatsama na hi I Evam gyatva mahadevi yatha yogyam tatha kuru II 12 II
Если вы нали ошибку в тексте, вы можете ее исправить

Виодеоклипы еще

Коментарии и отзывы

Информайция

177 - Просмотров(a) текста(слов, lyrics, перевода, минусовки) Haidakhandi - na mantram no yantram
Наш портал предлагает вам ознакомиться с Haidakhandi - na mantram no yantram текстом песни вы также можете найти у нас аккорды этого исполнителя Haidakhandi пополняйте нашу коллекцию текстов и переводов песен! для вас уже вылажили песню Haidakhandi - na mantram no yantram

Популярные песни

Название исполнитель
1 Salvation Chimaira
2 Ангел и Демон Алина Стародумова
3 Ты лучше всех ( песня, способствующая дружбе, любви, взаимопониманию, без упреков и подозрений ) СП Бабай ( Михаил Новицкий и Татьяна Голубчик)
4 Tell Me No (feat. Santana) Whitney Houston
5 Mi Mayor Atraccion Tony Dize
6 Summer & 68 1970 - Atom Heart Mother - Pink Floyd
7 Child Migration Eloy

Другие песни от "Haidakhandi"

Название
1 na mantram no yantram
подвал