а б в г д е ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Текст песни Clannad - Dheanainn Sugradh ( перевод, lyrics , слова)

Главная > Тексты > Clannad > Dheanainn Sugradh

Текст и перевод песни

Dheanainn sЁґgradh ris an nigh’n dubh
’n deidh dhomb йirigh as a ’mhadainn
Dheanainn sЁґgradh ris an nigh’n dubh

Dheanainn sЁґgradh ris a’ ghruagaich
Nuair a bhiodh a’ sluagh nan cadal

Dheanainn sЁґgradh ris an am dЁґsgadh
’n am na siЁґil a bhith ’gham pasgadh

Di-luain an dйidh di-domhnaich
Dh’fhalbh sinn le seЁ°naid a arcaibh

Bha muir gorm a’ruith fo cuinnlein
’s I cur still a grunnd an aigeil

Riof ’gha ceangal ’s riof ’gha fuasgladh
Muir ma guallain fuaim is fead oirr

Null ma chaolas na rЁ°imh
B’fheudar dhuinn am bЁ°m a leaiseadh

Null ma chaolas na fraing
Maide ’na lаimh ’s gaoth ’gha greasad

Dh’fheumadh pЁ°rsan thigh’n a bЁґth dhith
Ged a bhiodh e crЁґn an cairteal

Ged a bhiodh e crЁґn an Ё°irleach
Dh’fheumadh pЁ°rsan dheth thigh’n dhachaidh

Dhйanfainn sЁґgradh leis an gcailнn dubh
Tar йis dom йirн ar maidlin
Dheanainn sЁґgradh leis an gcailнn dubh

Dhйanfainn sЁґgradh leis an mbroinneal
Nuair a bheadh an pobal ina gcodladh

Dhйanfainn sЁґgradh in am dъisthe
Is in am na seolta a bheith б bhfilleadh

Dй luain tar йis dй domhnaigh
D’infomar le sinйad as inse orc

Bhi muir ghorm ag rith faoina coincнn
Is н ag baint steall as grinneall na farraigemуire

Cъrsa б cheangal is cъrsa б scaoileadh
Muir faoina gulainn, fuiam agus fead uirthi

Sall faoi chaol na rуimbe
Ba ghб dъinn an bumaille a fhastъ

Sall faoi chaol na fraince
Bhi sн faoi stiъir agus an ghaoth б tiomбint

Ni raibh tйad ba ghб a splaghsбil
Ar mo mhaighdean as a teacht abhaille

Nior mbiste fйirнn a theatcht уn siopa di
Riъ dб mbeadh sй corуin an cheathrъ

Fiъ dб mbeadh sй corуin an t-orlach
Nior mbiste fйriнn di a theacht abhaille
Если вы нали ошибку в тексте, вы можете ее исправить

Виодеоклипы еще

Коментарии и отзывы

Информайция

246 - Просмотров(a) текста(слов, lyrics, перевода, минусовки) Clannad - Dheanainn Sugradh
Наш портал предлагает вам ознакомиться с Clannad - Dheanainn Sugradh текстом песни вы также можете найти у нас аккорды этого исполнителя Clannad пополняйте нашу коллекцию текстов и переводов песен! для вас уже вылажили песню Clannad - Dheanainn Sugradh

Популярные песни

Название исполнитель
1 If Punk is Dead Next Winter! Margaret Thrasher
2 Very Superstitious Stevie Wonder
3 2 x 2 4 Браво
4 Whatever Will Be, Will Be (Que Sera, Sera) Doris Day
5 volna extended DJ Smash feat Fastfood
6 Неизвестная война 1212 Д Фост & В. Соловьев (Серебряный дождь 2005)
7 Неизвестная война 1112 Д Фост & В. Соловьев (Серебряный дождь 2005)

Другие песни от "Clannad"

Название
1 Dango Daikazoku (Clannad ED)
2 I Will Find You
3 Caide sin do & n te sin
4 I See Red
5 Soul Searcher
6 A Mhuirnin O
7 Chuaigh me na Rosann
8 Nil Se Ina la
9 White Fool
10 Two Sisters
11 An tOile n r
12 Sirius
13 Now Is Here
14 Fado
15 Dheanainn Sugradh
16 T ir abhaile ri
17 Harry's Game
18 Si il A R n
19 Buachaill On Eirne
20 Siuil A Run (Irish love song)
подвал